Cursos

Anglès

Classes de reforç d’anglès adreçades a alumnes de Primària, ESO i Batxillerat. També disposem de grups d’anglès bàsi ...

Treballa de policia local

Curs per a preparar les oposicions a policia local. Per un preu de mensual econòmic i amb matrícula gratuïta, pots o ...

Iniciació a la informàtica

Amb aquest curs d’informàtica adquiriràs els coneixements necessaris per a desenvolupar-te correctament amb le ...

Secundària

Oferim reforç per als alumnes de ESO, per tal que millorin els seus resultats acadèmics i superin amb èxit aquelles ...

Formació ACTIC

El curs de Formació ACTIC esta pensat per tal de preparar adequadament a qui vulgui presentar-se al qualsevol dels e ...

Primària

Per a tots aquells alumnes que necessitin iniciació o reforç en la lectura i l’ escriptura, les matemàtiques o ...

Batxillerat

Oferim reforç per als alumnes de Batxillerat, per tal que treballin aquelles matèries que els resulten més dificulto ...

Selectivitat

Preparem la selectivitat amb els temaris actualitzats i amb els exàmens de les darreres convocatòries per tal de gar ...