Preparació per accedir a places de l’administració pública
Overview

Les administracions publiques, com ara els Ajuntaments o altres organismes públics de Catalunya, periòdicament convoquen places per cobrir vacants. Els aspirants sovint han de fer un examen amb un temari que determina l’ esmentada administració.

Els requisits generals són:

  • Tenir la nacionalitat d’un Estat de la Unió Europea o nacional d’un Estat on sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya.
  • Tenir complerts 16 anys d’edat.
  • Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària, FP I o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-lo en la data de publicació de la convocatòria.

A l’Aula, hem posat en marxa un curs de 4 hores setmanals (dimarts i dijous de 7 a 9) per tal de preparar aquests exàmens i afrontar amb garanties les convocatòries que es realitzaran en els propers mesos i de les quals us anirem informant puntualment.

  • Dies de la setmana : Dimarts i dijous
  • Horari : De 19:00 a 21:00

Altres cursos